Felanmälan och Inkoppling av fiber

Felanmälan fiber

Driftstörningar kan inträffa av olika orsaker

1. Vid avbrott i fiberleveransen kontaktar du i första hand den tjänsteoperatör du valt för bredband,
telefon eller TV, som undersöker var felet ligger.
På Zmarket på Älmhults kommuns hemsida under Kundservice finns kontaktuppgifter för de olika
tjänsteoperatörerna.

2. Tjänsteoperatören i sin tur anmäler fel vid behov till Zitius, som Älmhults kommun har tecknat avtal med.

3. Fel på egen utrustning (router, kabel, dator m.m.) är ett eget ansvar. Tele/datorbutiker kan då ge
råd och service.


Inkoppling av fiber Montering av utrustning för fiber.


Detta är en kort beskrivning av hur du kan ansluta utrustningen för fiber. 

Lägg ut den yttre dosan där plaströret kommer upp efter grävningen in till fastigheten. Markera var på väggen teknikern skall sätta upp dosan. Plaströret skall därefter anslutas till dosan vilket görs av teknikerna. OBS Glöm inte att lägga den korta blå kabestumpen i dosan. Det är kabeländen som tecknikern skall svetsa mot fibern.

Den yttre dosan

Den yttre dosan öppnad. Mittdelen till vänster används till att vira upp överbliven optisk kabel.

.Den yttre dosan med uppfälld kabelhållare. Optokabeln ansluts till den blå kontakten till vänster. Glöm ej att ta bort skyddsproppen.

Den yttre dosan monterad på vägg vid plaströret för inkommande fiber. Den optiska kabeln indragen men ej kopplad till den blå kontakten.

Den vita optiska kabeln som ansluts mellan den yttre dosan och den inre dosan (modemet). Den del av kabeln som utsätts för direkt solljus skall skyddas då den inte är UV-beständig. Görs t.ex med en kabelkanal eller en skyddsslang.
Håltagning för att dra kabeln genom t.ex en vägg måste vara minst 12 mm i diameter för att den blå kontakten skall gå att föra genom. Kabeln är ganska flexibel men den tål inte att vikas eller klämmas eller på annat sätt utsättas för ovarsam behandling. Se till att den läggs väl skyddad både utomhus och inomhus.

Den inre dosan (modemet) med monterad adapter (den svarta delen till höger)
Den ansluts till utaget märkt WAN.

Adaptern monterad i modemet. Den passat endast på ett håll så använd inte våld vid monteringen.
Om du ej vill använda vägghållaren skall strömadaptern anslutas till uttaget märkt PWR.

Modemet monterat på den medföljande vägghållaren. Där finns även utrymme för att vira upp överbliven kabel.

Den optiska kabeln monterad i kabelhållaren och ansluten till modemet (skyddsproppar måste avlägsnas från adapter och kabel innan anslutning. Även strömadaptern är inkopplad.

Den optiska kabeln och strömadapter ansluten till modemet utan vägghållare

Bilden visar anslutningarna för den inre utrustningen.
Till den röda porten skall dator eller router med nätverk (trådlöst eller kabel) anslutas.
Till den gula porten skall TV-boxen kopplas med nätverkskabel.
Till den gröna porten kopplas telefon-box.
Den blå porten är för framtida anslutningar av utrustning.

Den optiska vita kabeln från den inre dosan (modemet) bör vara dragen till platsen där teknikerna skall sätta upp den yttre dosan. Detta bör vara gjort innan dom kommer för blåsning av fiber. Se även till att det finns ström till modemet och att den är på så kan teknikerna kan kontrollera att det fungerar vid inblåsning av fiber till er fastighet.Sponsorer

Föreningar och företag som sponsrar oss