FELANMÄLAN


Driftsstörningar kan inträffa av olika orsaker.


1. Vid avbrott i fiberleveransen kontaktar du i första hand den tjänsteoperatör du valt för bredband,
telefon eller TV, som undersöker var felet ligger.
På Zmarket på Älmhults kommuns hemsida under Kundservice finns kontaktuppgifter för de olika
tjänsteoperatörerna.


2. Tjänsteoperatören i sin tur anmäler fel vid behov till Zitius, som Älmhults kommun har tecknat avtal
med.


3. Fel på egen utrustning (router, kabel, dator m.m.) är ett eget ansvar. Tele/datorbutiker kan då ge
råd och service.
GD Fiber ek. för.
2019-05-20/bc