Göteryd Delary Fiber ek. för.

Göteryd Delary fiber är en ekonomisk förening som jobbar för medlemmarnas intresse att bygga ut ett fiberoptiskt nät som med tiden kommer att ersätta kopparkablarna för bredband, telefon och tv. Föreningen har för tillfället drygt 250 medlemmar som är anslutna till fibernätet. Nya medlemmar tillkommer efter hand.

Nyheter

God Jul och Gott Nytt År

av Britta Croona

GD fiber vill önska alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År 2021.

Rutin vid felanmälan

av Britta Croona

Vid avbrott i fiberleveransen kontaktar du i första hand den tjänsteoperatör du valt för bredband, telefon eller TV, som undersöker var felet ligger.

På Zmarket på Älmhults kommuns hemsida under Kundservice finns kontaktuppgifter för de olika tjänsteoperatörerna. 

Tjänsteoperatören i sin tur anmäler fel vid behov till Zitius, som Älmhults kommun har tecknat avtal med. 

Meddela ändrade uppgifter

av Britta Croona

GLÖM INTE att meddela om ni byter adress, mejladress eller tel nr.
Annars når vi er inte när viktig information skickas ut.
Blir det ny ägare till fastigheten rekommenderar vi att ni skriver en  
överlåtelse av fiberavtalet.  Kontakta fiberföreningen för aktuellt avtal.