Göteryd Delary Fiber ek. för.

Göteryd Delary fiber är en ekonomisk förening som jobbar för medlemmarnas intresse att bygga ut ett fiberoptiskt nät som med tiden kommer att ersätta kopparkablarna för bredband, telefon och tv. Föreningen har för tillfället drygt 250 medlemmar som är anslutna till fibernätet. Nya medlemmar tillkommer efter hand.

Nyheter

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021

av Britta Croona

KALLELSE till ordinarie Årsstämma för Göteryd Delary fiber ek. för. gällande föreningar Syd, Öst och Väst.
Onsdagen den 16 juni 2021 kl. 18.00.
I år är stämman digital via Teams. Anmälan om deltagande görs senast den 11 juni 2021 via email till
fibergoteryd@gmail.com. Ange namn och den fastighet du representerar. Härefter inkommer Teamsinbjudan till den emailadress du uppger i din anmälan om deltagande.
Kallelse och dagordning skickas också till den emailadress som tidigare lämnats till fiberföreningen. Av dagordningen, upprättad med utgångspunkt från gällande stadgar, framgår vilka ärenden som skall behandlas på stämman.
Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Rutin vid felanmälan

av Britta Croona

Vid avbrott i fiberleveransen kontaktar du i första hand den tjänsteoperatör du valt för bredband, telefon eller TV, som undersöker var felet ligger.

På Zmarket på Älmhults kommuns hemsida under Kundservice finns kontaktuppgifter för de olika tjänsteoperatörerna. 

Tjänsteoperatören i sin tur anmäler fel vid behov till Zitius, som Älmhults kommun har tecknat avtal med. 

Meddela ändrade uppgifter

av Britta Croona

GLÖM INTE att meddela fiberföreningen om ni byter adress, mejladress eller tel. nr.
Annars når vi er inte när viktig information skickas ut.
Blir det ny ägare till fastigheten rekommenderar vi att ni skriver en  
överlåtelse av fiberavtalet och lämnar ett ex. till fiberföreningen.  Kontakta fiberföreningen för aktuellt avtal.